ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε. Μενεξέ - Κ. Αποστολοπούλου και Συνεργάτες
Ελληνικά English FaceBook
News...
Tue 04 Oct 2022
  • General Principles (nullity, establishment – amendment of corporations).
  • Law of Obligations (movables and real estate sale agreements, residence lease, commercial lease, preparation of lease agreements, eviction procedures, co-owners’ disputes, contractor agreements, common rights, torts, car disputes, fraud on creditors).
  • Law of Property  (possession, acquist and protection of ownership, law of neighbours, distribution of property, servitudes, notices of mortgage, mortgages).
  • Family Law (divorces, alimonies, distribution of property, custody of juveniles, adoption, guardianship of juveniles).
  • Hereditary Law (publication and declaration of will as main, acceptance – renunciation of inheritance, legal share, issue of certificate of inheritance, disputes between heirs, distribution of inheritance)
22nd of April and Macedonia str., 63100 Polygyros Halkidiki • Tel: +30 23710 24950, Fax: +30 23710 21770 • Email: [email protected]
κ.Αποστολοπούλου Ε.Μενεξέ Δικηγορικό Γραφείο Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Δικηγόρος, Δικηγόροι Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη