ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε. Μενεξέ - Κ. Αποστολοπούλου και Συνεργάτες
Ελληνικά English FaceBook
Νέα...
Τρι 23 Ιουλ 2024
Απόφαση ρύθμισης οφειλών δανειολήπτη που ανήκει σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
Υποχρεωτικά από 9/1/2012 τα ενεργειακά πιστοποιητικά και στις μισθώσεις ακινήτων...
ΓνδτΝΣΚ 435/2011 - Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδότησης δομημένων επιφανειών...
Παράταση σε προθεσμίες για φορολογικές υποχρεώσεις...
Εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος...
Η πρώτη προσφυγή κατά του έκτακτου ειδικού τέλους μέσω της ΔΕΗ...
  • Γενικές Αρχές (ακυρότητες, σύσταση – τροποποίηση σωματείων).
  • Ενοχικό (συμβάσεις πωλήσεως κινητών και ακινήτων, μισθώσεις κατοικίας, εμπορικές μισθώσεις, κατάρτιση μισθωτικών συμβολαίων, εξωστικές διαδικασίες, διαφορές συνιδιοκτητών, εργολαβικές συμβάσεις, κοινωνία δικαιώματος, αδικοπραξίες, αυτοκινητικές διαφορές, καταδολίευση δανειστών).
  • Εμπράγματο (νομή, κτήση και προστασία κυριότητας, γειτονικό δίκαιο, διανομή ακινήτων, δουλείες, προσημειώσεις, υποθήκες).
  • Οικογενειακό (διαζύγια, διατροφές, κατανομή περιουσιακών στοιχείων, επιμέλεια ανηλίκων, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων).
  • Κληρονομικό (δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης, αποδοχή - αποποίηση κληρονομιάς, νόμιμη μοίρα, έκδοση κληρονομητηρίου, διαφορές μεταξύ κληρονόμων, διανομή κληρονομιάς).
22ας Απριλίου και Μακεδονίας, 63100 Πολύγυρος Χαλκιδικής • Τηλ.: 23710 24950, Fax: 23710 21770 • Email: [email protected]
κ.Αποστολοπούλου Ε.Μενεξέ Δικηγορικό Γραφείο Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Δικηγόρος, Δικηγόροι Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη