ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε. Μενεξέ - Κ. Αποστολοπούλου και Συνεργάτες
Ελληνικά English FaceBook
Νέα...
Τρι 23 Ιουλ 2024
Απόφαση ρύθμισης οφειλών δανειολήπτη που ανήκει σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
Υποχρεωτικά από 9/1/2012 τα ενεργειακά πιστοποιητικά και στις μισθώσεις ακινήτων...
ΓνδτΝΣΚ 435/2011 - Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδότησης δομημένων επιφανειών...
Παράταση σε προθεσμίες για φορολογικές υποχρεώσεις...
Εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος...
Η πρώτη προσφυγή κατά του έκτακτου ειδικού τέλους μέσω της ΔΕΗ...
  • ιδιωτικό διεθνές δίκαιο ομογενών και αλλοδαπών
  • νομιμοποίηση αλλοδαπών
  • άδειες παραμονής
  • μετάκληση αλλοδαπού για εργασία
  • θεώρηση αδειών εισόδου
  • προσφυγές - αιτήσεις ακυρώσεως
  • διαγραφή από κατάλογο ανεπιθυμήτων
  • δικαστική - διοικητική απέλαση
  • ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς
  • πολιτογράφηση - κτήση ελληνικής ιθαγένειας
22ας Απριλίου και Μακεδονίας, 63100 Πολύγυρος Χαλκιδικής • Τηλ.: 23710 24950, Fax: 23710 21770 • Email: [email protected]
κ.Αποστολοπούλου Ε.Μενεξέ Δικηγορικό Γραφείο Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Δικηγόρος, Δικηγόροι Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη